Generalforsamling 2017

Del:

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lærernes Kunstforening torsdag 23.februar - kl. 19.00 på Tingbjerg Skoles lærerværelse.

Indgang:

Gå på Skolesiden, drej til højre og gå langs svømmehallen, drej til højre igen. Når du når græsset, går du på stålpladerne hen til døren.

Generalforsamlingen afvikles efter foreningens love. Bagefter går vi over til det, der for nogen er det vigtigste: 

Lodtrækningerne:

Der er dels den store lodtrækning mellem alle medlemmerne, dels den lille mellem de tilstedeværende medlemmer.

I begge tilfælde er gevinsterne kunstbøger og indrammet grafik.

Skolernes repræsentanter kan afhente nytårstryk til lodtrækning blandt skolens medlemmer.

Er DU ikke medlem, men interesseret, kan du møde op melde dig ind og betale til Tove (kassereren), og du deltager da i lodtrækningen blandt de tilstedeværende.

Der vil blive serveret kaffe/the og et stykke brød.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

Bendt Petersen

 

Ps. 1. Efter generalforsamlingen vil der i en halv time være mulighed for at købe kunst i depotet.

 

Ps. 2. Bemærk at vi begynder kl. 19.00