Lærernes Kunstforening

Lærernes kunstforening blev stiftet i 1957 af nogle lærere i København. Formålet var at arbejde for kunstorientering i skolen og øge interessen for vor tids kunst blandt elever og lærere.

Formålet med foreningen var og er :
- at skaffe udstillinger af billedkunst til ophængning på skoler i København og omegn.
- at udbrede interessen for vor tids danske kunst hos lærere og elever.

Referat af generalforsamlingen 2019

Generalforsamling i Lærernes Kunstforening på Tingbjerg Skole 28.februar 2019 

Efter en fantastisk forårsdag mødtes medlemmerne af Lærernes Kunstforening i personalerummet på Tingbjerg Skole til foreningens 62’ generalforsamling.

Valg af dirigent: 

John Frøberg - som kunne konstatere at GF var rettidig indkaldt og derefter overgav ordet til formanden.

Formandens beretning:

Bendt Petersen causerede over årets arrangementer, som han i kraft af kassereren Tove Bendix’ fravær, havde fået til opgave at gennemgå. Vi har bl.a. været på Gl.Strand - Kvindlige surrealister, Arken - Van Gogh, Kastrupgård - Picknic monotopier, og div. Kunstnerbesøg.

Arrangementerne arrangeres på skift af bestyrelsens medlemmer og allerede nu kunne vi løfte sløret for ét af de kommende arrangementer - besøg i Nationalbanken, hvor vi skal se deres kunstsamling.

Vi har også holdt et par Åbent Hus i foreningens lokaler under Tingbjerg Skole. Salget af kunst har været stigende i årets løb.

Endvidere blev årets tryk af Ulla Lundsgart præsenteret. Ulla har laver to fine blomsterlitografier i blåt og sort, som alle medlemmer får et eksemplar af.

 

Regnskabet blev gennemgået - og godkendt.

 

Kontingentet for 2019 er uændret 150,- kr.

 

Ingen indkomne forslag.

 

Valg af bestyrelse:

På valg var Bendt Petersen, Solveig Türck, begge genvalgt

Ud af bestyrelsen træder Jannie Nielsen - og ind træder to nye medlemmer:

Niels Korsgaard Petersen og Thomas Poulsen

 

Valg af revisor og revisorsuppleant:

Birgit Rask træder tilbage som revisor og erstattes af Jannie Nielsen

John Frøberg fortsætter som revisorsuppleant

 

Ingen pkt. til eventuelt.

 

Derefter gik forsamlingen over til aftens lodtrækning.

Referent:

Solveig Türck

Herunder bringer KLF informationer fra Lærernes Kunstforening: