Generalforsamling: Sløjdlærerforeningen

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 22-10-19 kl. 19.00 hos formanden, Lars Johansen, Valby Langgade 11, st. 2500 Valby, med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Kassererens beretning

4.  Fastsættelse af kontingent

5.  Valg ifølge lovene

6.  Indkomne forslag

7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 15-10-19.

På bestyrelsens vegne

Erik Fritzbøger