Generalforsamling Sløjdlærerforeningen

Ordinær generalforsamling afholdes mandag 5. november kl. 19.00 hos formanden, Lars Johansen, Valbylanggade 11, st. 2500 Valby.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Kassererens beretning 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg ifølge lovene 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 29-10-18. 

På bestyrelsens vegne 

Erik Fritzbøger