Generalforsamling 2020

 

Indvarsling til generalforsamling i KLF

Den ordinære generalforsamling 2020 afholdes fredag 2. oktober kl. 15.30 – 19.00 i Tivoli Hotel og Congress Center, Arni Magnussonsen gade 2-4, København V

Endelig dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent
 2. Valg af referenter
 3. Vedtagelse af forretningsorden
 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne
 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed)
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Eventuelt

Se bilag til dagsorden nederst på siden.

 

Praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af generalforsam­lingen:

Fredag 11. september kl. 15.30. Seneste frist for indsendelse af forslag til dagsordenen.

Forslag til hvem der skal tildeles foreningens hæderspris ´KLF´s Gyldne Pegepind´ skal være indsendt til KLF´s kontor senest 18. september.

KLF-afdelingerne opfordres til at indsende eventuelle forslag til resolutio­ner til KLF's kontor senest fredag 11. september.

Mandag 14 september udsendes indkomne resolutionsforslag fra KLF's kontor, således at der er mulighed for at behandle dem i KLF-afdelingerne. Resolutionsforslag fra be­styrelsen udsendes i videst muligt omfang samtidig.

Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside fredag 18. september.

Den endelige dagsorden bekendtgøres på foreningens hjemmeside mandag 18. september.

BILAG 

 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent (se bilag 1)
 2. Valg af referenter (se bilag 1)
 3. Vedtagelse af forretningsorden (se bilag 1)
 4. Valg af 6 stemmetællere frem til næste ordinære generalforsamling
 5. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne (Se formandens skriftlige beretning)
 6. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed) (se bilag: Det komplette årsregnskab, Regnskabet i hovedtal)
 7. Fastsættelse af kontingent (se bilag)
 8. Eventuelt