Et begivenhedsrigt skoleår forude

Både lokalt i København og på landsplan er der mulighed for positive forandringer for folkeskolen – KLF er i arbejdstøjet og klar til at tage fat.

Formandens blog | Af: Lars Sten Sørensen 09. august 2019

Så starter et nyt skoleår, hvor der traditionen tro er mange mulige forandringer for medlemmerne af Københavns Lærerforening:

På folkeskoleområdet nåede KLF efter lange forhandlinger i mål med en lokalaftale om arbejdstid, der som det væsentligste element betyder, at der nu er sammenhæng mellem undervisning og forberedelse. Vi er godt klar over, at aftalen ikke løser alt, og den giver ikke flere penge til folkeskolen. Aftalen er et skridt i den rigtige retning, og vi forventer, at den nye aftale vil give lærere og børnehaveklasseledere bedre mulighed for at lykkes med velforberedt undervisning. Samtidig håber vi, at aftalen vil få positiv betydning i forhold til fastholdelse og rekruttering af lærere.

Københavns indsats overfor kommunens børn, unge og ældre er presset til det yderste på grund af mange år med regeringsdikteret minusvækst i den økonomi, som kommunen har til service. Det er min forventning, at den nye regering med statsminister Mette Frederiksen, der i valgkampen har markeret sig som ’børnenes minister’, vil styrke de økonomiske rammer for den kommunale velfærd. Regeringens forhandlinger med Kommunernes Landsforening/KL, der snart indledes, vil vise, om jeg har ret i min vurdering.

To helt store dagsordener med betydning for den københavnske folkeskole vil dels være ændringer i indsatsen for det stigende antal børn, der visiteres til et mere vidtgående undervisningstilbud, og dels overvejelser om ændringer i skolestrukturen – eksempelvis skolesammenlægninger. Eventuelle ændringer vil skulle besluttes politisk af Børne- og Ungdomsudvalget i København. Foreningen er repræsenteret i følgegrupper på begge områder – vi har i følgegrupperegi mulighed for at komme med forslag og blive holdt orienteret. Ændringer på specialområdet og skolestrukturen har som et væsentligt mål, at der skal spares penge.

På landsplan afsluttes lærerkommissionens arbejde om lærernes arbejdstid inden årsskiftet. Kommissionen blev nedsat i forbindelse med overenskomsten i 2018. KL og DLF er enige om, at arbejdet skal have fokus på folkeskolen som det naturlige førstevalg, rekruttering og fastholdelse af lærere og rammer, der understøtter vores mulighed for at lykkes med vores opgaver. Kommissionens anbefalinger skal så danne rammen for en såkaldt ’periodeforhandling’ og afsluttet inden OK 21, så vi ikke fortsat skal have vores arbejdstid reguleret ved arbejdstidslov/Lov 409.  

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Sæt folkeskolen på dagsordenen til folketingsvalget

"Mine mange års erfaring siger mig, at nedskæringer altid rammer skævt, og at det desværre typisk er indsatsen overfor de elever, der har brug for særlig støtte fagligt eller socialt, der lades i stikken," skriver KLF-formand...

Blog: Samarbejde skal præge 2019

Samarbejde er kernen i den fælles opgaveløsning på skoleområdet, mener Lars Sørensen: Samarbejde på arbejdspladsen skaber engagement, motivation og gensidig pligtfølelse, der igen skaber rum for de bedste løsninger. Det gælder...

Budgetansvarlighed – Ja tak!

BLOG: Velfærdssamfundet er under angreb. De offentligt ansatte løber stadigvæk hurtigere for at nå opgaverne, og udsigterne til snarlig bedring ser ikke lovende ud, men sammen kan vi skabe den nødvendige forandring.

Så skal der stemmes om OK18-resultatet

Overenskomstresultatet gav ikke en arbejdstidsaftale, men en kommision, der skal se på problemer og løsninger i folkeskolen frem mod en ny overenskomst. Det er dog ikke en syltekrukke lærerne har fået, vurderer Lars Sørensen i...

Fagbevægelsen skal styrkes massivt i de kommende år

"Hvis vi skal hamle op med arbejdsgivere, der ikke frygter konflikt, og som uden tøven modsvarer strejke med en altomfattende lockout – hvor arbejdsgiverne tilmed tjener tæt på én milliard kroner om dagen under en konflikt – så...