Aktuelt

1. søndag i advent: Jul i skolekøkkenet

Opdatering: Vinderne er udtrukket! Se KLFnet's juleadventskalender og vind biografbilletter for to personer. Der er to præmier til de årvågne medlemmer af KLF, som kan svare på søndagens spørgsmål.

Lokalpolitikerne vil teste tovoksenordninger

I morgen skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, hvordan 11 millioner kroner, som er fundet ved effektiviseringer, skal bruges årligt fra 2017-2019. Et af forslagene er et forsøg med tovoksenordninger i indskolingen.

Veloplagte oplægsholdere på TR-Tema i Helsingør

I to dage samledes næsten alle tillidsrepræsentanter i Københavns Lærerforening til spændende oplæg om konkurrencestatens pædagogik, fremtidens arbejdsmarked, digitaliseringen og globaliseringens store trussel – nationalismen.

Når visionerne kolliderer med virkeligheden

Folkeskolereformens udfordringer og potentialer var til debat, da to folketingspolitikere og KLFs formand mødtes til debat på Heibergskolen. ’Åben skole’ og ’understøttende undervisning’ var hovedemner, men lov 409, lange...

Blog: Hey, drømmejobbet er lige her!

Fantasien fejler ikke noget, når skoler søger lærere, men hvad skal der egentlig til for at lokke de bedste til at søge? Ann-Louise har fundet frem til det perfekte stillingsopslag, som alle skoler frit må benytte fremover.

Det Kongelige Teater i børnehøjde

De københavnske skolebørn kan fremover opleve mere kunst og kultur i skoletiden, efter en ny aftale mellem Københavns Kommune og Det Kongelige Teater er indgået.

Shhh – Må jeg godt bede om noget arbejdsro!

'Der skal være tid og ro til udvikling – og det ville være endnu bedre, hvis der på et tidspunkt kom så meget ro, at noget af denne udvikling udsprang fra skolerne selv og ikke som et politisk eller forvaltningsmæssigt...

Ny lejlighed i Rom nu

Hold øje med din e-boks 21. november. Her kan du nemlig læse Feriefondens folder for 2017, men allerede fra i morgen kan du leje den skønne lejlighed i Rom for resten af 2016.

Det personlige ansvar

”På det teoretiske plan er der stort set enighed om, at mennesker – for at kunne leve et godt liv – nødvendigvis skal være medbestemmende om deres egen tilværelse og deres egne handlinger for at kunne være sig deres ansvar...