Aktuelt

Velfærden skal tilbage

Kampen for velfærd er den vigtigste politiske kamp i mange år. Flere politiske partier vil veksle velfærden til billige biler, lavere arveafgift og skattelettelser til de velhavende, men velfærd er hele grundlaget for et trygt og...

Håndfaste debatter med politikerne

Ni københavnske politikere mødte lærere og børnehaveklasseledere til en debat om lokalaftaler, 0. klasse, udskoling og udsivning, lærernes arbejdsvilkår og mange andre emner. De talrige synspunkter tegnede som tiden gik et...

AMR og TR samlet på Carlsberg

Det faglige fællesskab viser styrke og kræver frie overenskomstforhandlinger fastholdt i det, vi kender som den danske model. Andre vigtige emner var Københavns Kommunes budget 18, løft til udskolingen, MED-aftaler og...

Hvilken folkeskole ønsker vi egentlig?

"Fremfor at dyrke tests og målstyring ønskes en folkeskole, som lægger vægt på en undervisning, hvor eleverne understøttes i at blive dygtige, kreative, fantasifulde, demokratiske, initiativrige og gode til at samarbejde." Læs...

Klaus Mygind (F): Vi vil ikke have rige og fattige skoler

"Visitationen af børn med diagnoser skal ha' kvalitet og barnet skal med støtte kunne indgå i klassefælleskabet. Der skal skabes åbenhed i forældregruppen om børnenes udfordringer. Der skal være god undervisning i "dansk som...