Læs om kandidaterne til valgene i Københavns Lærerforening

Her kan du stemme til formand og næstformandsvalget: Klik her!

Tjek stemmeprocenten på din skole her.

 

I perioden 12. marts til 19. april 2018 er der valg i Københavns Lærerforening. Alle medlemmer af KLF kan stemme. Dog ikke særlige medlemmer. Selve afstemningen foregår digitalt. Linket til afstemning vil fremgå af alle kandidaters sider, når afstemningerne åbnes.

Herunder kan du se hvem, der stiller op til KLF' forskellige poster. Klik på kandidatens foto for at læse mere om kandidaten, se video og høre deres tale fra opstillingsgeneralforsamlingen.

Du kan også høre alle opstillingstaler samlet ved at klikke på playikonet i afspilleren nederst på denne side. 

Thomas Roy Larsen
Kandidat til bestyrelsen

 

 

Kjell Nilsson
Kandidat til bestyrelsen

 

 

Lars Sørensen
Nyvalgt formand            

 

 

Casper Neistrup
Kandidat til bestyrelsen og supplerende kongresdelegeret

 

 

Inge Thomsen
Nyvalgt næstformand

 

 

Pernille Bendix
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Peter Bugge
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Torben Fleckner
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Katrine Fylking
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Janne Riise Hansen
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Peter Jensen
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Sussie Johansen
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Eva Stemann Larsen
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Jane Pilegaard
Kandidat til bestyrelse og supplerende kongresdelegeret

Thomas Poulsen
Kandidat til bestyrelsen og supplerende kongresdelegeret

Lars Bechager
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Cristian Einner Borch
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Hannes Dau
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Johan Elkjær
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Karen Hornshøj-Møller
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Anders Kildahl Juul
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Mette Oksbjerg
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Morten Petersen
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Mads Peder Søe
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Jessica Uebelin
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Peter Viggo Vestergaard
Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Hør alle kandidaternes opstillingstaler samlet her:

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018. 

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.