Konference om det digitale skole-/hjemsamarbejde

Kom til en aften, hvor du bliver klogere på skole-/hjemsamarbejdet generelt og særligt med fokus på digitalisering og chancelighed. Kun for tillidsrepræsentanter, skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i København.

Dato: 14-01-2019 , Kl. 17:00 til 20:00
Hvor: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 Kbh. S.
Klik på billedet for at hente invitationen.
Klik på billedet for at hente invitationen.

Gennem oplæg fra både forskningsverdenen, lærere, forældre og politikere bliver vi klædt på til at lægge fundamentet for et fremtidigt godt samarbejde, hvor vi sikrer et skole-/hjemsamarbejde, hvor flere deltager på lige fod. 

Formål med konference

  • At diskutere og udvikle ideer til skole/hjemsamarbejdet, både i forhold til digitale platforme (Aula & læringsplatforme) og det ‘analoge’ samarbejde
  • At høre de stemmer, der sjældent sætter dagsordenen både på Intra og til forældremøde, for at kunne udvikle ideer til et samarbejde, hvor alle kan være med
  • At skolebestyrelserne bliver inspireret og klædt på til at formulere principper for skole/hjemsamarbejdet, aktuelt i forhold til implementeringen af Aula
  • At politikere får et indblik i udfordringer og muligheder i skole/hjemsamarbejdet, både digitalt og analogt  

Deltagere

  • Skolebestyrelsesmedlemmer
  • Tillidsrepræsentanter
  • Politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget
  • Skoleledere

Program, Mandag 14. Januar 2019

Kl. 17.00-17.05: Velkomst v. Kirsten Birk Olsen, formand, Skole & Forældre i København 

Kl. 17.05-17.15: Oplæg om visioner for skolen & skole/hjemsamarbejdet i Københavns Kommune v. borgmester Jesper Christensen

17.15-18.00: Folkeskole, forældre & forskelle - om skole-/hjemsamarbejdet, chancelighed og digitale platforme v. ph.d. Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll har forsket i forældreinvolvering både generelt og med fokus på de digitale platforme. Hun giver sit perspektiv på begrænsninger og muligheder i skole-/hjemsamarbejdet og gode råd til, hvordan man kan arbejde med samarbejdet.

18.00-18.10: Læringsplatforme i praksis - Oplæg v. Katrine Vinther Nielsen, lærer i Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har været i gang med læringsplatforme i flere år. Kathrine Vinther Nielsen fortæller konkret om, hvad det kan og hvilke begrænsninger man skal være opmærksom på.

18.10-18.35: Pause og aftensmad 

18.35-18.50 Ny platform til forældrekommunikation: Aula - formål, præsentation og tidsplan v. Ditte Bergholdt Asmussen, centerchef, Københavns Kommune.

Aula er den nye platform for dialog mellem skole og forældre, som implementeres på alle skoler efter d. 1. august. Oplægget fortæller, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid.

18.50-19.00: De stemmer vi sjældent hører

Det er langt fra alle forældre, der deltager i forældresamarbejdet og samarbejdet med skolen. Hvad kan vi gøre for at få alle med? Vi har interviewet en række forældre, der fortæller om, hvorfor det kan være svært at deltage i skole/hjemsamarbejdet og om deres ønsker til et bedre samarbejde.

19.00-19.10: Godt forældresamarbejde, der får alle med - v. skoleleder Sune Schnack Rasmussen & næstformand i skolebestyrelsen, Vibeke Bay Holbergskolen. Holberskolen har prioriteret og investeret i at opbygge stærke relationer til forældrene - med gode resultater. De fortæller om erfaringerne.

19.10-19.45: Ideer og debat: Hvordan kan vi skabe et endnu bedre og mere inkluderende skole/hjem - udvikling af principper

Vi debatterer ved bordene, hvordan man lokalt på den enkelte skole kan formulere principper for et stærkt skole/hjemsarbejde, der styrker fællesskab, læring og gode muligheder for alle børn.

19.45-19.55: Politikernes får ordet: Hvad tager de med hjem? De inviterede politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget har ordet.

19.55-20.00: Afslutning v. Lars Sørensen, formand, Københavns Lærerforening 

Tilmelding:Senest 14. december til dora@dlf.orgmed oplysninger om navn, skole og tilknytning

Tid og sted:Mandag 14 januar 2019 kl. 17.00 til 20.00, HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 Kbh. S.

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.