Aktuelt

Ny arbejdstidsaftale nu - væk med lov 409!

"Vi underviser nu et større antal timer om ugen og har langt mindre tid til at forberede undervisningen. Der er ingen sammenhæng mellem mængden af opgaver og den tid, der er til rådighed. Og læg dertil, at en stor del af...

Vold og trusler må aldrig blive et arbejdsvilkår

"Folkeskolen skal som udgangspunkt være god nok til alle folks børn. Det er i folkeskolen, vi skaber den helt afgørende sammenhængskraft i vores land. Men meget ofte er klassekvotienten høj og kvadratmeterne få. Meget ofte får...

Giver det mening?

"En undervisning, hvor målstyring og testmanien ikke fylder mest, men hvor det er fagligheden, nærværet, trivslen og fællesskabet, der er i centrum, hvor blev den af?"

Dialogmøde sparker gang i fordelingen af udskolingspuljen

Hvordan skal de 220 millioner kroner i udskolingspuljen investeres for at skabe en bedre udskoling for de københavnske elever? Det var spørgsmålet, da børne- og ungdomsborgmesteren og Børne- og Ungdomsudvalget inviterede alle...

Debat: Krigszone eller dialog

Torben Fleckner byder det nye Børne- og Ungdomsudvalg velkommen i sit debatindlæg og henleder politikernes opmærksomhed på områder i skolen, som han mener, bør være genstand for dialog.