Aktuelt

Ingen julegaver men specialundervisningen holdt stand

Fællesmødet i sidste uge for TR- og AMR-repræsentanter tog temperaturen på skolerne. Der er mange berettigede bekymringer over forholdene, men indimellem er der positive træk. Vi går en spændende tid i møde med valg og...

Den magiske grænse?

På Københavns Lærerforenings generalforsamling 1. november 2019 blev der diskuteret kvalitetsnormer for folkeskolen i København – herunder behovet for en øvre grænse for mængden af undervisningslektioner for den enkelte lærer....

UU-vejleder fik 'Den gyldne pegepind'

UU-vejleder Sussie Johansen modtog KLFs hæderspris for sin indsats for professionel uddannelsesvejledning til de unge og for sin ihærdige deltagelse i debatter i mange faglige sammenhænge.

Holbergskolen er kåret som årets skolebyggeri 2019

For første gang gik prisen til en renovering. Helhedsrenoveringen til 82 mio. kroner har blandt andet løst svære problemer med indeklimaet. Med en genbrugs- og bæredygtighedsvinkel tager byggeriet bestik af nye og kommende...

Generalforsamling i KLF

Fredag 1. november afholder Københavns Lærerforening generalforsamling i Korsgadehallen på Nørrebro. Her kan du læse dagsorden og formandens skriftlige beretning.

Sådan kan du understøtte dine minoritetsetniske elever

Tag udgangspunkt i den enkelte elev. Hav positive faglige forventninger til eleven. Og anerkend, at minoritetsetniske elever i mange sammenhænge ikke nyder godt af de samme privilegier som deres majoritetsklassekammerater. Sådan...