Hannes Dau

Kandidat til supplerende kongresdelegeret

Sammen om verdens bedste folkeskole

Jeg brænder for at diskutere verdens bedste folkeskole, at råbe højt når jeg snuser uretfærdighed, og jeg kan bidrage med en stor portion personligt engagement og lyst til at debattere. Derfor stiller jeg op som supplerende kongresdelegeret. 

Hør min opstillingstale

Mit navn er Hannes Dau, og jeg er nyuddannet folkeskolelærer fra sommer 2017, og har været ansat i folkeskoleafdelingen på Sankt Annæ Gymnasium siden. Jeg er født og opvokset som en del af det danske mindretal i Sydslesvig, og er blevet uddannet fra Zahles og senere Campus Carlsberg.

Som supplerende kongresdelegeret, vil jeg …

  • være de nyuddannedes og nyansattes stemme og kæmpe for bedst mulige vilkår, der sikrer en god og attraktiv start i lærerprofession.
  • arbejde for, at KLF opleves som en nærværende og synlig fagforening, som man ikke er i tvivl om skaber værdi for den enkelte lærers hverdag.
  • kæmpe for, at den positive fortælling om ‘det at være lærer’ bliver styrket, for at vi i fællesskab kan nå i mål med ‘Verdens bedste folkeskole’.
  • bidrage med et friskt pust og nye perspektiver fra en vinkel, der ikke har kendt andet end Lov 409 - en vinkel, der fra start har været kendetegnet ved knap forberedelsestid, rigide krav om måling og arbejdsvilkår, der kunne være bedre generelt. 

Fakta om valget i KLF

Fra mandag 12. marts kl. 9.00 til torsdag 15. marts kl. 16.00 afholdes første del af valget i KLF 2018.

Der skal først vælges en formand og næstformand. Disse valg sker samtidigt, og afstemningen foregår elektronisk. Særlige medlemmer har ikke stemmeret.

Resultatet af afstemningen offentliggøres på KLFnet.dk 15. marts 2018 kl. 17.00

Resultatet af denne valgrunde vil være afgørende for, hvorledes den øvrige valghandling vil foregå.

Du kan derfor først efter 15. marts læse nærmere i denne faktaboks om den videre stemmeafgivning i bestyrelsesvalget og valget til supplerende kongresdelegeret.

Afstemningsrunde om valg af bestyrelse og supplerende kongresdelegerede foregår fra 16. april kl. 9.00 til 19. april kl. 16.00.

Tilføj en kommentar